Kaplička sv. Antonína na Javorníku

Javorník na Šumavě


49.1374911,
13.6597417

Rotunda byla postavena v letech 1939-1940 na svahu nejvyšší hory tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Kaple stála na nových hranicích Čech a obsazených Sudet. Motivem českých vlastenců bylo připomenutí křestního jména významného politika a státníka I. ČSR, Antonína Švehly (1873-1933). Projekt zpracoval prof. Ing. František Fiala. Stavbu financovala pojišťovna Slavia a Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze. Součástí výzdoby kaple jsou votivní okna, jež obsahují vyobrazení patronů České země a Panny Marie. Kapli 4. srpna 1940 vysvětil kněz František Jan Kroiher (1871-1948), farář v Ledenicích, čestný kanovník českobudějovické diecéze a také senátor za agrární stranu za I. ČSR. Slavnostní projev k velkému shromáždění občanstva pronesl také kaplan Němec ze Stachů. Kaple byla předána do církevní správy farního úřadu Stachy, faráři Hanusovi. Svátek sv. Antonína je v katolickém kalendáři uveden 13. června. Každým rokem v neděli po tomto datu je na Javorníku slavná pouť.

Od kaple, která je kulturní památkou, je z výšky 1009 m n.m. nádherný výhled na osadu Javorník, Stašsko, Vacovsko, Vimpersko a značnou část jižních Čech.

Antonín Paduánský

Sv. Antonín z Padovy (1195-1231) - františkánský mnich, teolog a kazatel. Antonín - jméno odvozené z latinského Antonius, což znamená přední, vynikající, šlechtického rodu. Pocházel z Portugalska. Narodil se roku 1195 v Lisabonu ve šlechtické rodině. Původně křestním jménem Fernando. Matka pocházela z rodu Treverů. V 15 letech vstoupil do řádu augustiniánů. Získal značné teologické vzdělání. Po pohřbu františkánů zabitých muslimy, kterého se zúčastnil, vystoupil z řádu augustiniánů a přestoupil do řádu františkánů v Coimbře. Přijal jméno Antonín. Poté odjel do Maroka působit mezi muslimy. Vážně onemocněl a při cestě zpět ztroskotal na pobřeží Sicílie. Antonín pak pobýval v klášteře v Messině. Poté co se alespoň částečně uzdravil, odebral se do Assisi, aby poznal zakladatele řádu sv. Františka. Setkal se s ním a prosil jej, aby byl přijat do některého z italských klášterů. Nakonec byl přece jen přijat. Vstoupil do malého kláštera u Forli. Po čase zaujal svou výmluvností a učeností. Byl vyslán na studia a věnoval se kazatelství. Antonín kázal v kostelích, na náměstích a dokonce třeba na plážích. Někdy jej poslouchalo až třicet tisíc lidí. Procestovat severní Itálii a jižní Francii, kde založil několik klášterů. Díky odezvě jeho kázání se mu také říkalo kladivo na kacíře. Jednou jej slyšel kázat papež Řehoř IX. a nazval jej „archou Písma svatého“. Antonínovo zdraví bylo chatrné a r. 1231 se usadil v Campo di San Pietro u Padovy. Zemřel 13. června 1231 v Padově ve věku pouhých 36 let. Už r. 1232, jedenáct měsíců po své smrti, byl papežem Řehořem IX. svatořečen. Byl to nejkratší proces svatořečení v dějinách církve. Nejčastěji je zobrazován s malým Ježíškem v náručí

Rekonstrukce

Nadační fond aktivitou svých představitelů koupil vlastní nemovitost kaple a okolních pozemků od soukromých majitelů v závěru roku 2011. Stav kaple se stával havarijní, do kaple začalo zatékat a docházelo tak k porušování statiky krovu. Nebylo pravděpodobné, že by původní majitelé mohli o kapli pečovat, jak by si zasluhovala. Náklady na pořízení dosáhly téměř 200 tisíc korun. Projekt na rekonstrukci kaple vypracoval Ing.Jan Voldřich .a rozpočtové náklady na opravu dosáhly téměř 700 tis. Kč. Realizační práce byly zahájeny 20.3. 2012 a ukončeny 15.6. 2012, generálním dodavatelem/ stavitelem panem. Čížkem z Bavorova Náplní celého projektu a s ním spojených vizí byla úprava okolí kapličky s cílem restaurovat stav, jaký byl v době jejího vzniku, tj. obnovení pramene a studánky, dle dochovaných fotografií. Nové je zavedení elektrického proudu dálkové a časové ovládání zvonění i venkovní nasvícení kaple jako příjemné a nepřehlédnutelné dominanty vesnice. Doplněny jsou menší dřevěné sošky sv. Antonína a Panny Marie od šumavského řezbáře Karla Tittla z Velhartic ( původní inventář byl bohužel podvakráte zcizen). K ochraně inventáře by měl přispět alarm, který byl nově zbudován. Restaurování původní vitráže Panny Marie, která byla rozbita, bylo svěřeno umělecké sklářce paní Monice Zborníkové - Vintrové - fy. Vitráže Písek. U příležitosti slavnostního znovuotevření se uskutečnila slavnostní mše, kterou celebroval Páter Michal Pulec z Římskokatolické farnosti ve Vimperku. 

Obnova poutí

Tradiční poutě i mše zde byly na řadu let přerušeny. Obnoveny byly aktivitou NFKK v roce 2011 a 18. - 19.6. 2011 byly obojí spojeny s historicky I. setkáním rodáků Javorníka, tehdy byla otevřena i pamětní schránka zabudovaná ve zdivu sálu dnešního hotelu Vyhlídka, zároveň tam byly uloženy nové pamětní listiny pro budoucí setkání rodáků vesnic Javorníka - Tejmlova - Bošic. Zajímavostí je nalezení historického spojení kaple a Plzeňského Pivovaru, který významně přispěl při stavbě kapličky a je uveden na vitráži se sv. Vítem a sv. Zikmundem, dnes také je účasten při jejím znovuotevření. “Většina z Vás pravděpodobně ví, že o velký rozvoj Javorníku v letech 1935 – 1940 se zasloužil agrární politik, poslanec NS Rudolf Beran, rodák z Pracejovic u Strakonic. K jeho přátelům patřil i František Plášil t.č. ředitel Měšťanského pivovaru v Plzni v letech 1924 – 1945. František Plášil byl vášnivým myslivcem, a to se mu stalo málem osudným. Při honu v Zahrádkách pod Javorníkem konaném 1. dubna 1937 byl těžce zraněn. Z tohoto zranění se takřka po půl roce zázrakem uzdravil, takže se mohl 11. října 1937 vrátit do práce. Na památku svého uzdravení se zasloužil o věnování vitrážového okna do kapličky.” Zvláštní poděkování je třeba vyjádřit rodině Šperlů a Hanzlíků a celé generaci bydlících „U Pauzů“, Javorník č.p. 9., kteří se pečlivě starají o kapličku sv. Antonína.

 
Kaplicka v létě
Kaplicka v zimě
Historický pohled
Zimní kaplička
Zvon ulitý v roce 1939
kaplička_interier

Další služby v okolí

Amálino údolí

Amálino údolí

Kašperské hory

Amálino údolí je přírodní rezervace vyhlášená 1. ledna 1994. Nachází se jihovýchodně od Kašperských...

Červený kostel Narození panny Marie ve Strašíně

Červený kostel Narození panny Marie ve Strašíně

Strašín

Kostel v románském slohu zde byl vybudován kolem poloviny 13. století a později prošel gotickou...

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

Kašperské hory

Dobře zachovaná zřícenina gotického hradu se tyčí na skalnatém ostrohu na horním toku řeky Otavy v...

Hrad Rabí

Hrad Rabí

Rabí

Rabí je zřícenina hradu ležící ve stejnojmenné vesnici na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou v...

Hřibová rezervace Stachy

Hřibová rezervace Stachy

Stachy

Na náměstí v obci Stachy je chráněná lokalita hřibovitých hub. Plodnice se zakázáno sbírat, každá nese...

Kaplička sv. Jana

Kaplička sv. Jana

V mělkém sedle mezi vrcholy Žďánov a sv. Jan je drobná kaple. Jednoduchou kapli sv. Jana postavil v roce...

Kohoutí kříže "Arma Christi" pod Javorníkem

Kohoutí kříže "Arma Christi" pod Javorníkem

Nicov, Úbislav

Kohoutí kříže dostaly svůj český název podle kohouta, který zakokrhal poté, co apoštol Petr třikrát...

Kostel sv. Markéty v Kašperských Horách

Kostel sv. Markéty v Kašperských Horách

Kašperské hory

Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou nejen náměstí ale celého sídelního útvaru města...

Kostel sv. Mikuláše ve Vacově

Kostel sv. Mikuláše ve Vacově

Vacov

Vacov byla původně malá zemanská tvrz (dřevěný kostel), která zpustla a na jejím místě byl roku 1588...

Královský kámen

Královský kámen

Javorník na Šumavě

Královský kámen (1.059 m) leží v Javornické pahorkatině mezi vrchy Javorníkem a Ždánovem asi 3 km...

Měsíční kámen

Měsíční kámen

Javorník na Šumavě

Měsíční kámen je jeden z mnoha menhirů v okolí Javorníku. V kamenu se setkávají zemská a kosmická...

Mrazové srázy u Lazen

Mrazové srázy u Lazen

Strašín

Mrazové srázy u Lazen je přírodní památka ev. č. 626 na Šumavě (Šumavské pláně) jižně od obce Strašín...

obec Dobrš

obec Dobrš

Dobrš

Dobrš je starobylá vesnička, ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice a...

Obří hrad

Obří hrad

Popelná u Nicova

Nedaleko Kašperských Hor (asi 6 km jihovýchodně) se nachází ve výšce asi 1.005 m nad mořem pozůstatek...

Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník padlým v 1. světové válce

Nejstarší pomníky padlým byly stavěny po první světové válce (1914 - 1918). Masové odvody a obrovské...

Přírodní památka Podhájí

Přírodní památka Podhájí

Mladíkov

Podhájí - údolí Mladíkovského potoka je maloplošné chráněné území. Kromě potoka s četnými meandry tvoří...

Přírodní rezervace Malý Polec

Přírodní rezervace Malý Polec

Churáňov

Vrchovištní rašeliniště - šumavská slať leží pod vrcholem Churáňovského vrchu, cca. 1 km od...

Rozhledna na Javorníku

Rozhledna na Javorníku

Javorník na Šumavě

Rozhlednu na Javorníku inicioval již Karel Klostermann, podle něho má i své jméno. Kamenná rozhledna...

Rozhledna na Sedle

Rozhledna na Sedle

Sušice

Rozhledna byla vybudována v druhé polovině roku 2009. Jedná se o dřevěnou rozhlednu sedmiúhelníkového...

Rozhledna Svatobor

Rozhledna Svatobor

Sušice

Kamenná rozhledna leží na mystické hoře Svatobor asi hodinu pěší chůze od Sušice. Ten, kdo vyšplhá po...

Rozhledna u Hoslovic

Rozhledna u Hoslovic

Hoslovice

Tato rozhledna je jedním z mnoha stožárů společnosti T-Mobile, který zároveň slouží jako turistická...

Rozhledna Zadov

Rozhledna Zadov

Zadov

Rozhledna na Churáňově u Zadova se nachází na úpatí svahu asi 1 km jižně od Churáňova. Nejedná se však o...

Skanzen Hoslovice – vodní mlýn

Skanzen Hoslovice – vodní mlýn

Hoslovice

Vodní mlýn Hoslovice o jediném kole v obci Hoslovice je považován za nejstarší zachovalý vodní mlýn...

Strašínská jeskyně

Strašínská jeskyně

Strašín

Strašínská, někdy též Nezdická jeskyně je jednou z největších jeskyní v Pošumaví. Nachází se asi 1 km...

Švehlova chata - ozdravovna

Švehlova chata - ozdravovna

Javorník na Šumavě

Švehlova chata je zajímavým dokladem architektury první pol. 20. století se zachovalým...

Synagoga ve Čkyni

Synagoga ve Čkyni

Čkyně

Nejcennějším exponátem jenž vám nabízíme, je samotná budova čkyňské synagogy. Střízlivá stavba s...

Zámek Vimperk

Zámek Vimperk

Vimperk

Státní zámek Vimperk je památkovým objektem, který prošel rozsáhlou obnovou. Od sezóny 2021 je turistům...

Sháníte ubytování na Javorníku?

Tip na ubytování

Penzion Quattro

Penzion Quattro

Rodinný penzion leží v jednom z nejkrásnějších míst Šumavy - na Javorníku v nadmořské výšce 950 m n. m. Ideální výchozí bod pro pěší turistiku a...

Cena: 450 Kč za osobu / nocvíce

Ubytování v soukromí Marie

Ubytování v soukromí Marie

Jedná se o třípatrový rodinný dům v obci Javorník ve výšce 960 mnm, který prošel v roce 1990 celkovou rekonstrukcí. Dům je v mírném svahu s pěkným...

Cena: 500 Kč za osobu / nocvíce

Penzion Anastazie

Penzion Anastazie

Penzion Anastazie se nachází v obci Benešova Hora v jihozápadní části Šumavy v nadmořské výšce cca 810 m.n.m. Nový, luxusně vybavený apartmánový dům...

Cena: 300 Kč za osobu / nocvíce

Ubytování u Kašperů

Ubytování u Kašperů

Nabízíme ubytování v rodinném apartmánu v krásném prostředí Šumavy. Ubytování na Javorníku je vhodné nejen pro Vaši letní dovolenou, kdy můžete...

Cena: 350 Kč za osobu / nocvíce

Chalupa U Šperlů

Chalupa U Šperlů

Potřebujete si odpočinout, nasbírat nové síly, relaxovat, mít klid a užít si nádhernou přírodu? Nic Vám nebrání! Nechte se ubytovat v soukromí u...

Cena: 350 Kč za osobu / nocvíce

Hotel Krásná Vyhlídka

Hotel Krásná Vyhlídka

Hotel Krásná Vyhlídka (960 m n.m.) se jako jediný na východní straně hory Javorník (1066 m n. m.) může pochlubit jedinečnou polohou umožňující...

Cena: 510 Kč za osobu / nocvíce

Penzion Javorina

Penzion Javorina

Vítáme Vás v rodinném penzionu Javorina - Javorník na Šumavě. Příjemné rodinné prostředí penzionu Javorina Vám nabízí ubytování pro rodinnou...

Cena: 250 Kč za osobu / nocvíce

Penzion Kvítko

Penzion Kvítko

V Penzionu Kvítko máte na výběr z pěti pokojů. Celková kapacita penzionu je 18 lůžek. Každý pokoj je laděn do jiného barevného tónu, odpovídajícího...

Cena: 950 Kč za osobu / nocvíce

Penzion Ekosport

Penzion Ekosport

Nekuřácký penzion je posazen do klidného prostředí těsně u hranic šumavského národního parku stranou od hlavní turistické trasy Strakonice - Vacov -...

Cena: 900 Kč za osobu / nocvíce

Tábor Javorníček

Tábor Javorníček

Táborová základna s 15 chatkami pro 4 osoby zve malé i velké táborníky, všechny, kteří mají rádi přírodu. I dospěláci se mohou vrátit do dětských...

Cena: 600 Kč za pokoj / nocvíce

Ubytování v soukromí u Mirečka Bejčka

Ubytování v soukromí u Mirečka Bejčka

Javorník je dominantní kopec v nadmořské výšce 1066 m.n.m., nacházející se mezi Vimperkem a Kašperskými horami. Okolí Javorníka poskytuje mnoho...

Cena: 300 Kč za osobu / nocvíce

Doporučujeme

Včelí stezka Čestice

Včelí stezka Čestice

Stezkou, která byla otevřena v roce 2020 vás provede malá včelka, která stezku popisuje.„Milý příteli, jsem včela medonosná. Pojď se se mnou...

více