Javorník na Šumavě » Služby » Kohoutí kříže "Arma Christi" pod Javorníkem

 

Kohoutí kříže "Arma Christi" pod Javorníkem

 
Kouhoutí kříž nad Nicovem

Místo: Nicov, Úbislav
WWW: http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/KOHOUTI_KRIZ.htm

Kontakty

Nicov, Úbislav, Kašperské hory
GPS: 49.1266811, 13.6268750

Zobrazit na mapě

 

Kohoutí kříže dostaly svůj český název podle kohouta, který zakokrhal poté, co apoštol Petr třikrát zapřel Krista.
Kohoutí kříže (něm. Hohnakreiz) se znázorněním Kristova umučení byly rozšířené v 18. a 19. století v Bavorsku. Takový Kohoutí kříž je běžný dvouramenný kříž s umučeným Kristem. Na jeho vrcholu bývá umístěn kohout, pod ním hodiny a na ramenech kříže je rozmístěna spousta nástrojů.
Výstižnějším názvem pro kohoutí kříže je latinský název Arma Christi - česky nástroje Kristovy. Zobrazení nástrojů Kristova umučení doprovází křesťanskou ikonografii prokazatelně od 9. st. jak dokládá Utrechtský žaltář z r. 830.
Základními atributy jsou kříž, trnová koruna, kterou byl korunován na krále Židů, sloup, u kterého byl Kristus bičován, bič, kopí, hřeby a rouška, kterou Kristovi podala sv. Veronika. Kromě těchto může být přidána až dvacítka  dalších – např. kalich připomínající Poslední večeři  Páně, kladivo k zatlučení hřebů, pytel s třiceti stříbrnými, za které Jidáš Krista zradil, řetězy, kterými byl Kristus spoután,  ruka, která udeřila Krista do tváře, žebřík, který byl použit k sundání mrtvého těla.

Na Šumavě (potažmo v celých Čechách) je možné vidět kohoutí kříže  u obce Nicov, v Úbislavi  nedaleko Stach a v Kašperských Horách.
Do r. 1890 stál nad Nicovem kohoutí kříž dřevěný. Kolem roku 1890 byl místo něj postaven kříž z tepaného železa a plechu. Zbožný kovář z Nicova jménem Johann Klement, pojal plán věnovat svému domovu něco jako zbožný dar. Zhotovil metr vysoký kříž,  prý podle předlohy, kterou kdysi spatřil "auf der Walz" (na tovaryšských toulkach). Ten byl v šedesátých letech minulého století poškozen vandaly a proto přenesen do muzea v Kašperských Horách a dnes je umístěn u východní stěny kostela s. Markéty v Kašperských Horách. Dnešní kříž u Nicova je kopií z r. 2005.
Kohoutí kříž v Úbislavi převezl z Bavorska na své náklady v 19. st. zdejší rolník a povozník František Šťoural  nechal jej opravit a postavit u mostku přes potok.

Přehled nástrojů Kristova umučení :
hřeby - čtyři nebo tři
bič (důtky, flagellum) použitý pro bičování Krista při korunování trním nebo při cestě na Golgotu
kopí - kopí, jímž byl Kristovi proboden bok, aby se zjistilo, zda je mrtvý (Jan 19:34)
kostky - symbol losování o Kristův oděv (Marek 15:24)
roucho - královské purpurové roucho, navlečené Kristovi na posměch (Marek 15:17) nebo jeho "suknice nesešívaná", o niž vojáci metali los
třtina, kterou Krista bili po hlavě (Marek 15:19)
trnová koruna nasazená na posměch při bičování (Marek 15:17)
kámen házený na Krista během cesty na Golgotu
pochodně, které používali vojáci při cestě do Getsemanské zahrady
kříž - na kterém Kristus skonal, nebo také tři kříže (Kristův, Dismasův = lotra po pravici, kříž lotra po levici
nápis na kříži - INRI (Jan 19:19)
meč - jímž Petr uťal ucho veleknězovu služebníkovi v Getsemanské zahradě (Matouš 26:51), nebo také meč římských vojáků zatýkajících Krista
ucho uťaté veleknězovu služebníkovi
tyč s houbou - houba namočená do octa byla Kristovi na tyči podána k ústům, když visel na kříži (Jan 19:29)
kohout, který zakokrhal, když Petr zapřel Krista (Matouš 26:75)
džbán, jenž použil Pilát, aby si umyl ruce, když Krista odsoudil na smrt (Matouš 27:24)
kleště jimiž byly vytaženy hřeby při snímání Kristova těla z kříže
kladivo, kterým zatloukali hřeby
třicet stříbrných mincí, které dostal Jidáš za to, že Krista zradil (Matouš 26:15)
kalich použitý Kristem při poslední večeři (svatý grál)
svítilny které vojáci drželi při zatýkání Krista
Pilátova tvář
Kaifášova tvář

tvář vojáka plivajícího na Krista
řetězy nebo provazy jimiž byl Kristus spoután
ruka která Krista udeřila do tváře
Veroničina rouška, na níž zůstal obraz Kristovy ztrýzněné tváře
slunce a měsíc, které se zatměly při Kristově smrti
žebřík s jehož pomocí bylo Kristovo tělo sňato z kříže
nádoby na masti, jimiž ženy pomazaly Kristovo tělo
plátno, do nějž bylo Kristovo tělo zabaleno
lebka u paty kříže je narážkou na starokřesťanskou legendu, podle níž byl Kristův kříž postaven nad hrobem Adamovým a Kristova kve stekla na Adamovu lebku

Otevírací doba

celoročně

 
kohoutikrizzima
 

Další služby v kategorii:

Amálino údolí

Amálino údolí

Kašperské hory

Amálino údolí je přírodní rezervace vyhlášená 1. ledna 1994. Nachází se jihovýchodně od Kašperských Hor v CHKO Šumava. Pokrývá plochu 80,93 ha, z t... Více

 
Červený kostel Narození panny Marie ve Strašíně

Červený kostel Narození panny Marie ve Strašíně

Strašín

Kostel v románském slohu zde byl vybudován kolem poloviny 13. století a později prošel gotickou přestavbou. Dnešní barokní podobu získal v letech 1... Více

 
Fotopoitn - U obra Kleofáše

Fotopoitn - U obra Kleofáše

Javorník - Tejmlov

Fotopoint u obra Kleofáše je oblíbené místo k zastavení, které nabízí krásný pohled do krajiny. K dispozici je stylové posezení, které láká k zasta... Více

 
Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

Žlíbek u Kašperských Hor

Dobře zachovaná zřícenina gotického hradu se tyčí na skalnatém ostrohu na horním toku řeky Otavy v Kašperské vrchovině, 3 km severně od Kašperských... Více

 
Hrad Rabí

Hrad Rabí

Rabí

Rabí je zřícenina hradu ležící ve stejnojmenné vesnici na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou v nadmořské výšce 540 metrů, asi 8 kilometrů severovýc... Více

 
Kaple Sv. Jana

Kaple Sv. Jana

V mělkém sedle mezi vrcholy Žďánov a Sv. Jan je drobná kaple. Jednoduchou kapli sv. Jana postavil v roce 1836 revírník Josef Duben, údajně na místě... Více

 
Kaplička Sv. Antonína na Javorníku

Kaplička Sv. Antonína na Javorníku

Javorník

Od kaple, která je kulturní památkou, je z výšky 1009 m n.m. nádherný výhled na osadu Javorník, Stašsko, Vacovsko, Vimpersko a značnou část jižních... Více

 
Klostermannova rozhledna Javorník

Klostermannova rozhledna Javorník

Javorník na Šumavě

Tato kamenná rozhledna byla na vrcholu Javorníku postavena v roce 1938 podle projektu arch. Karla Houry ze Sušice. Nachází se na žulovém vrcholu. V... Více

 
Kostel sv. Mikuláše ve Vacově

Kostel sv. Mikuláše ve Vacově

Vacov

Vacov byla původně malá zemanská tvrz (dřevěný kostel), která zpustla a na jejím místě byl roku 1588 postaven zděný jednolodní pozdně románský kost... Více

 
Královský kámen

Královský kámen

Javorník na Šumavě

Královský kámen (1.059 m) leží v Javornické pahorkatině mezi vrchy Javorníkem a Ždánovem asi 3 km západně od obce Javorník a asi 6 km západně od Ka... Více

 
Machův včelín Krušlov

Machův včelín Krušlov

Krušlov

Krušlovský včelín Krušlov je malá obec na Strakonicku, kde včelař a řezbář Josef Mach, vytvořil unikátní dílo lidové tvořivosti. Celý svůj živo... Více

 
Měsíční kámen

Měsíční kámen

Javorník na Šumavě

Léčivý menhir Měsíční menhir není vůbec zvětralý, což je dáno dobrou kvalitou vyvřeliny. Jeho tvar není klasický; půdorys je obdélníkový, dokonce... Více

 
Mrazové srázy u Lazen

Mrazové srázy u Lazen

Strašín

Mrazové srázy u Lazen je přírodní památka ev. č. 626 na Šumavě (Šumavské pláně) jižně od obce Strašín v okrese Klatovy. Chráněné území se nalézá na... Více

 
obec Dobrš

obec Dobrš

Dobrš

Dobrš je starobylá vesnička, ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice a úředně spadá pod obec Drážov. Dobršské sídli... Více

 
Obří hrad

Obří hrad

Popelná u Nicova

Nedaleko Kašperských Hor (asi 6 km jihovýchodně) se nachází ve výšce asi 1.005 m nad mořem pozůstatek pravěkého hradiště, po němž se dochovaly zbyt... Více

 
Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník padlým v 1. světové válce

Nejstarší pomníky padlým byly stavěny po první světové válce (1914 - 1918). Masové odvody a obrovské ztráty Rakousko-Uherské armády na balkánské, i... Více

 
Rozhledna na Sedle

Rozhledna na Sedle

vrch Sedlo u Sušice

Rozhledna byla vybudována v druhé polovině roku 2009. Jedná se o dřevěnou rozhlednu sedmiúhelníkového půdorysu. Stavba byla dokončena podle plánu 3... Více

 
Rozhledna Svatobor

Rozhledna Svatobor

vrch Svatobor u Sušice

Rozhledna leží na vrcholu 845m vysokého Svatoboru asi hodinu pěší cesty od města Sušice. Kamenná rozhledna je vysoká 31,6 m a má 182 dřevěných scho... Více

 
Rozhledna u Hoslovic

Rozhledna u Hoslovic

Hoslovice

V roce 2005 byla nedaleko obce postavena telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou. Ta se nachází v nadmořské výšce 668 metrů, přibližně ve výšce ... Více

 
Rozhledna Zadov

Rozhledna Zadov

Zadov

Rozhledna na Churáňově u Zadova se nachází na úpatí svahu asi 1 km jižně od Churáňova. Nejedná se však o klasickou rozhlednu, ale o netradiční vyhl... Více

 
Skanzen Hoslovice – vodní mlýn

Skanzen Hoslovice – vodní mlýn

Hoslovice

Vodní mlýn Hoslovice o jediném kole v obci Hoslovice je považován za nejstarší zachovalý vodní mlýn na území České republiky. Mlýn, který je chráně... Více

 
Strašínská jeskyně

Strašínská jeskyně

Strašín

Strašínská, někdy též Nezdická jeskyně je jednou z největších jeskyní v Pošumaví. Nachází se asi 1 km západně od Strašína v bývalém lomu. Strašín l... Více

 
Synagoga ve Čkyni

Synagoga ve Čkyni

Čkyně

Nejcennějším exponátem jenž vám nabízíme, je samotná budova čkyňské synagogy. Střízlivá stavba s bílou fasádou stojí v centru bývalé židovské zásta... Více

 
 

Sháníte ubytování

Sháníte ubytování na Javorníku?

Vyplnit poptávku   Katalog

Tip na ubytování

Penzion Quattro

Penzion Quattro

Rodinný penzion leží v jednom z nejkrásnějších míst Šumavy - na Javorníku v nadmořské výšce 950 m. Ideální výchozí bod pro pěší turistiku a houbařský...

Cena: 250 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Penzion Anastazie

Penzion Anastazie

Penzion Anastazie se nachází v obci Benešova Hora v jihozápadní části Šumavy v nadmořské výšce cca 810 m.n.m. Nový, luxusně vybavený apartmánový dům...

Cena: 300 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Ubytování u Kašperů

Ubytování u Kašperů

Nabízíme ubytování v rodinném apartmánu v krásném prostředí Šumavy. Ubytování na Javorníku je vhodné nejen pro Vaši letní dovolenou, kdy můžete...

Cena: 350 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Ubytování v soukromí u Mirečka Bejčka

Ubytování v soukromí u Mirečka Bejčka

Javorník je dominantní kopec v nadmořské výšce 1066 m.n.m., nacházející se mezi Vimperkem a Kašperskými horami. Okolí Javorníka poskytuje mnoho...

Cena: 300 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Penzion Javorina

Penzion Javorina

Vítáme Vás v rodinném penzionu Javorina - Javorník na Šumavě. Příjemné rodinné prostředí penzionu Javorina Vám nabízí ubytování pro rodinnou...

Cena: 250 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Ubytování v soukromí Marie

Ubytování v soukromí Marie

Jedná se o třípatrový rodinný dům v obci Javorník ve výšce 960 mnm, který prošel v roce 1990 celkovou rekonstrukcí. Dům je v mírném svahu s pěkným...

Cena: 385 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Penzion Na Podlesí

Penzion Na Podlesí

Penzion nabízí ubytování v jednom z nejkrásnějších míst v lokalitě Šumava, v těsné blízkosti Klostermannovy rozhledny.

Cena: 620 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Hotel Krásná Vyhlídka

Hotel Krásná Vyhlídka

Hotel Krásná Vyhlídka (960 m n.m.) se jako jediný na východní straně hory Javorník (1066 m n. m.) může pochlubit jedinečnou polohou umožňující...

Cena: 300 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Penzion Ekosport

Penzion Ekosport

Nekuřácký penzion je posazen do klidného prostředí těsně u hranic šumavského národního parku stranou od hlavní turistické trasy Strakonice - Vacov -...

Cena: 460 Kč za osobu / noc více

Tip na ubytování

Chalupa U Šperlů

Chalupa U Šperlů

Potřebujete si odpočinout, nasbírat nové síly, relaxovat, mít klid a užít si nádhernou přírodu? Nic Vám nebrání! Nechte se ubytovat v soukromí u...

Cena: 350 Kč za osobu / noc více

Doporučujeme

Informační centrum

Informační centrum

V centru je možno si zakoupit suvenýry týkající se nejenom Javorníku, ale také různé dárkové předměty, oblečení a mnoho dalších zajímavých...

více

 

Předpověď počasí

Graf denní teploty